KONTAKT

Växter under ytan

Växter under ytan

En värld av växter
under ytan

Hafsrufse, rödsträfse, snärjtång. En hel värld av växter breder ut sig under ytan i Axmar skärgård.
Smaltång och blåstång sida vid sida. Foto: Peter H

Smaltång och blåstång sida vid sida. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Blåstång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm

Blåstång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Smaltång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Smaltång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Smaltången och blåstången

Vid Gästrikekusten finns en smalbladig och en bredbladig variant av tång, Fucus, som man tidigare trodde var två olika varianter av blåstång, Fucus vesiculosus. Idag vet man att de skiljer sig genetiskt och har skilda ekologiska egenskaper. Den smalare varianten är en egen art som kallas smaltång, Fucus radicans.

Tångskogarna utgör en betydelsefull miljö för många smådjur och deras yngel. Smaltången är bältesbildande från Norra kvarken ner till Gräsö-området.

I Stockholms skärgård finns mindre bestånd i en del utsötade vikar. Söder därom existerar bara den bredbladiga varianten. I egentliga Östersjön kan blåstången bli ca 70 cm hög. I Bottenhavet blir den som mest ca 30 cm hög, och saknar dessutom flytblåsor.

Receptakler (fortplantningsorgan) hos blåstång och smaltång påträffas vid vår kust vanligtvis från slutet av maj till början av oktober. Vattnets lägsta salthalt för att fortplantningen ska fungera är 0,4 %.

Tången i Bottniska viken har anpassat sig till den låga salthalten genom att komplettera den könliga förökningen med könlös förökning. Lösa bitar av tång kan vidfästa på nytt på sten. Vidfästningen är effektivast hos s.k. adventivgrenar, en typ av småskott är vanliga på tången vid vår kust.

Andra växter under ytan

Närbild, blåstång med rödalger. Foto: Peter Hansso

Närbild, blåstång med rödalger. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Trådnate. Foto: Peter Hansson, Kustfilm

Trådnate. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Snärjtång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Snärjtång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Blåstång vid Högrabben.

Blåstång vid Högrabben. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Tång och rödalger. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Tång och rödalger. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Kransalgen rödsträfse, typisk i grunda vikar.

Kransalgen rödsträfse, typisk i grunda vikar. Foto: Peter Hansson

Bredbladig borstnate. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Grönslick och smalskägg.

Grönslick och smalskägg. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Snärjtång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Snärjtång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Blåstång vid Högrabben.

Blåstång vid Högrabben. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Bredbladig borstnate. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Grönslick och smalskägg.

Grönslick och smalskägg. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Havsrufse. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Havsrufse. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Gaffeltång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Gaffeltång. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Borstnate med kiselalger. Foto: Peter Hansson, Kus

Borstnate med kiselalger. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Näckmossa. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Näckmossa. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Tarmalgen skapar syrgasblåsor

Tarmalgen skapar syrgasblåsor inuti för att hålla sig flytande. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Höstlånke. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Höstlånke. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Kransalgen grönsträfse. Foto: Peter Hansson, Kustf

Kransalgen grönsträfse. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Blåstång runt slupen Beda af Harg vid Svartstensud

Blåstång runt slupen Beda af Harg vid Svartstensudden.

Borstnate med kiselalger. Foto: Peter Hansson, Kus

Borstnate med kiselalger. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Näckmossa. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Näckmossa. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.

Kransalgen grönsträfse. Foto: Peter Hansson

Kransalgen grönsträfse. Foto: Peter Hansson, Kustfilm.
-

Blåstång runt slupen Beda af Harg vid Svartstensud

Blåstång runt slupen Beda af Harg vid Svartstensudden.

Mycket att upptäcka

BESÖKSMÅL SKÄRGÅRD

BESÖKSMÅL SKÄRGÅRD

AXMAR NATURRESERVAT

AXMAR NATURRESERVAT

UNDER YTAN

UNDER YTAN

UPPTÄCK BRUKET

UPPTÄCK BRUKET

PADDLA KAJAK

PADDLA KAJAK

HYR KAJAK

HYR KAJAK

FAKTA HAVET

FAKTA HAVET

FRILUFTSLIV

FRILUFTSLIV

UNDER YTAN

UNDER YTAN

UPPTÄCK BRUKET

UPPTÄCK BRUKET

FAKTA HAVET

FAKTA HAVET

FRILUFTSLIV

FRILUFTSLIV

Dela i sociala medier:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK