KONTAKT

Utvecklande

Utvecklande

Utvecklande

Projekt Destination Axmar bruk 2.0

Sedan 2018 pågår projektet Destination Axmar bruk 2.0, vars huvudsyfte är att Axmar bruk ska utvecklas så att det attraherar fler besökare till längre vistelser, starkare upplevelser, ökad konsumtion och fortsatt tillväxt. Projektet kommer att pågå under 3 år. Föreningen Hyttan är ägare av projektet.


Projektet har fyra överordnade projektmål:

-

Öka attraktionskraften genom ett utökat utbud

 • Utveckla utbudet av kvalitativa aktiviteter och upplevelser som knyter an till Axmar bruks historia, kultur och natur
 • Stärka och utveckla upplevelser knutna till havet och det marina livet

Integrerad marknadsföring

 • Samverkan med entreprenörerna på plats kring marknadsföring av Axmar bruk som ett besöksmål
 • Forma en tydlig gemensam helhetsbild och ett enhetligt budskap som löper genom alla marknads- och försäljningskanaler

Tillgänglighet och infrastruktur i fokus

 • Förbättra infrastrukturen så att tillgängligheten fungerar både land- och sjövägen
 • Utveckla faciliteter kring besöksmålet som underlättar för besökare att ta del av utbudet

Hållbar organisation för en framtida utveckling

 • Fortsätta skapa förutsättningar för utveckling genom en väl sammansatt organisation och fler samarbeten
 • Samordna både interna och externa, offentliga som privata aktörer

Projektet består av åtta delprojekt som alla har egna mål:

 • Utveckling av extern kommunikation
 • Levandegörande av historiska miljön
 • Vandrings-, cykel- och vattenleder
 • Ny väganslutning och gångväg till hamnen
 • Boendekonst i natur
 • Upprustning av yttre kaj, bad- och grillplats vid havet
 • Upprustning av badhuset
 • Uppgradering av avloppssystemet

Projektets huvudfinansiär är Region Gävleborg. Övriga finansiärer är Gävle kommun, Länsstyrelsen Natur och Kultur, Gästriklandsfonden, Högskolan i Gävle, Länsmuseet Gävleborg, Föreningen Hyttan, Axmar Brygga Havskrog och Axmar Bruksbod B&B.

För frågor om projektet kontakta:

Aja Axlund, bitr. projektledare, aja.axmarbruk@gmail.com, 0762-18 65 73
Stig Jönsson
, Föreningen Hyttan, hyttanaxmarbruk@gmail.com, 070-593 04 74

Logotyp Leader Jordbruksverket EU jordbruksfond
Utforska naturreservatet fr. kajak, Dagmar Jonsson

Projekt växthus

För projektet ”Uppförande av växthus i Orangeriträdgården i Axmar bruks kulturreservat” har projektstöd beviljats av Jordbruksverket via Leader Gästrikebygden. Växthuset invigdes i augusti 2021.

EVENEMANG

EVENEMANG

SEVÄRDHETER

SEVÄRDHETER

MARKNADER

MARKNADER

FRILUFTSLIV

FRILUFTSLIV

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

BARNENS AXMAR

BARNENS AXMAR

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

HANDLA

HANDLA

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

Dela i sociala medier:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK