KONTAKT

Hamninloppet i Axmar bruk ca 1900

Läget vid havet

Läget vid havet

Där Bergslagen möter havet

Skog och vattenkraft fanns det gott om, men råvaror till järnbruket saknades. Malm och kalk skeppades hit med båt och det färdigproducerade järnet skeppades ut. Läget vid havet spelade stor roll när man valde var Axmar bruk skulle anläggas.

När Axmar bruk anlades var tillgången till skog och vattenkraft avgörande. Däremot saknades det mesta av det som i övrigt behövdes för att tillverka järn. Malmen fick fraktas från Utö gruvor i Stockholms skärgård eller från Bergslagen med båt via Mälaren. Kalk och andra råvaror skeppades hit med båt – och det färdigproducerade järnet skeppades ut. Så fungerade transporterna ända fram till brukets nedläggning 1927. Havet var den tidens E4:an. Faktum är, att ända in i slutet av 1700-talet saknade Axmar bruk egentlig vägförbindelse.

Svartvit bild av yttre hamnen i Axmar bruk

I yttre hamnen ankrade de större skeppen på redden där laste flyttades till pråmar som förde den i land.

Svartvit bild av yttre hamnen i Axmar bruk

I yttre hamnen ankrade de större skeppen på redden där laste flyttades till pråmar som förde den i land.

Hamnen på Boskär

Flera av öarna i skärgården utanför tillhörde bruket. På Kusön, Gästriklands största ö, bodde bönder som, förutom att leverera spannmål, också fick betala arrende i form av fisk till brukets försörjning. Även det träkol som behövdes för att driva hyttan togs från omgivande skogar och transporterades via havet: ”Stor del av kolen hämtas med skutor sommartiden ifrån de närmast hafsstranden belägne hemmans skogar”, skriver en resenär som besökte Axmar bruk omkring 1790.

Navet var hamnen på Boskär, med hamnkran och magasin. Större fartyg ankrade på redden. Pråmar skötte sen transporterna till och från kajen, där kranen lastade om till den rälsbana som gick upp till hyttområdet. Idag kan du se kranen längst ut på gästbryggan. I ett av magasinen huserar nu havskrogen Axmar Brygga.

Havet var dåtidens E4 och en viktig förbindelse med yttervärlden. Via havet tog man emot råmaterial till järntillverkningen och man skeppade färdiga järnprodukter ut i vida världen

Havet var dåtidens E4 och en viktig förbindelse med yttervärlden. Via havet tog man emot råmaterial till järntillverkningen och man skeppade färdiga järnprodukter ut i vida världen

Svartvit bild fartyg i inre hamnen Axmar bruk

Mindre fartyg kunde lägga till i inre hamnen

Spår av forna tiders sjöfart

En så lång tid av sjöfart har såklart satt sina spår. Bruket omfattade inte bara området kring hyttan, utan också ett stort område i vattnet utanför. I havet och på öarna finns ballastplatser där fartyg från främmande hamnar dumpat sina laster, här finns skeppsvrak, förtöjningsplatser, tappade laster och kulturlager.

Läs mer om vraken utanför Axmar bruk

Svartvit bild fartyg i inre hamnen Axmar bruk

Mindre fartyg kunde lägga till i inre hamnen

Förtöjningsring i klippa på Granskär Axmar bruk

Förtöjningsring på Granskär, Axmar bruks lastageplats. Foto Bo Ulfhielm

Förtöjningsring i klippa på Granskär Axmar bruk

Förtöjningsring på Granskär, Axmar bruks lastageplats. Foto Bo Ulfhielm

En vrakskatt under ytan

Efter brukets nedläggning togs rälsbanan bort. Den låg där gångvägen ner mot hamnen ligger idag. Pråmarna drogs in i vikar där de var ur vägen, och övergavs. På senare år har dock den maritima kulturmiljön uppmärksammats. Sportdykare har arbetet med att kartlägga vad som finns under ytan i vattnen utanför Axmar bruk. Fynden är viktiga komponenter som kompletterar den kulturmiljö som finns på land. Undervattenslämningarna är därför en viktig orsak till att Axmar blev kulturreservat – en helhetsmiljö där bergslagen möter havet.

Axmar bruk 350 år - köp vår jubileumsbok

Köp vår jubileumsbok

Vill du veta mer om Axmar bruks historia? Köp jubileumsboken Axmar bruk 350 år. Finns att köpa på föreningens aktiviteter, hos Axmar Brukscafé, Axmar Brygga, Axmar Bruksbod och Bläckhornet.
Axmar bruk 350 år - köp vår jubileumsbok

Unna dig en dag på bruket

EVENEMANG

EVENEMANG

SEVÄRDHETER

SEVÄRDHETER

MARKNADER

MARKNADER

FRILUFTSLIV

FRILUFTSLIV

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

BARNENS AXMAR

BARNENS AXMAR

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

HANDLA

HANDLA

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

Dela i sociala medier:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK