Search
Axmar bruk logo

KONTAKT

Axmar bruk logo
Arbetare utanför hyttan i Axmar bruk

Hur gör man järn?

Hur gör man järn?

Järnframställning

Under 1100-talet började man framställa järn i masugnar, som producerade betydligt större mängder järn mot vad som tidigare var möjligt. Råvaran till masugnen var järnmalm, kalk och träkol.

Malmen rostades för att få bort vatten och föroreningar. Rostningen medförde att malmen blev spröd och efter rostningen bokades malmen. Bokningen, eller finfördelningen, gjordes med hjälp av vattendrivna hammare, men även för hand av kvinnor och barn som därmed bidrog till familjens försörjning.

Masugnen fylldes med den finfördelade järnmalmen och träkol i stora mängder. Kalk tillfördes för att göra slaggen mer lättflytande. När masugnen var i gång användes vattendrivna blåsbälgar för att öka förbränningen och därmed höja temperaturen till drygt 1500 grader, då järnet smälter. I den uppkomna smältan var järnet tyngst av alla ingående ämnen och sjönk till botten av masugnen. Det smälta järnet tappades i formar på golvet och stelnade till tackjärn.

Axmar bruks järnstämpel - foto Aja Axlund

Axmar bruks järnstämpel. Foto Aja Axlund

Axmar bruks järnstämpel - foto Aja Axlund

Axmar bruks järnstämpel. Foto Aja Axlund

Färskning

Tackjärnet var inte smidbart. Den höga temperaturen i masugnen gjorde att en del av kolet förenade sig med järnet vid tömningen. Tackjärnet innehöll 4 % kol, vilket gjorde järnet hårt och sprött. Tackjärnet kallades också gjutjärn, vilket tydligt anger användningsområdet.

Om tackjärnet upphettades och luft tillfördes, minskades kolhalten till 2 procent. Då blev järnet smidbart och kallades stål. Metoden för framställning av stål ur tackjärn kallas färskning.

När järnet tagits omhand är det slaggens tur att tappas ur masugnen genom en egen öppning. Slaggen stelnade till slaggsten som samlades upp i stora slagghögar utanför Hyttan. En del av slaggen tappades upp i formar där den stelnade och användes som byggnadsmaterial för husgrunder och husväggar.

1842 framställdes ca tre ton tackjärn per dygn i den gamla hyttan

Vy över slottsallén i Engelska parken - Aja Axlund

Det här är Tok-Axel som arbetade som kolskyfflare i Hyttan

Vallonsmide – Tysksmide – Lancashiresmide

Axmar bruk var från början ett vallonbruk. I den nuvarande Engelska parken låg masugn, kolhus och nedre hammaren med två härdar. Produktionen i en vallonsmedja var en trestegsprocess. Tackjärnet från masugnen togs först till en så kallad smältarhärd, där smältan kunde väga 100 kg, bearbetades för att få rätt blandning av järn och kol. Smältan slogs ihop med hammaren och därefter bearbetades den ytterligare i räckarhärden, innan stångjärnet slutframställdes under hammarens dunkande.

När den övre hammaren byggdes 1695 övergick man till tysksmide. I den tyska metoden vägde gösen 20 – 30 kg och där bearbetades tackjärnet på samma härd, först för att få en smälta, sedan ytterligare en gång för att kunna räcka ut järnstycket till stångjärn.

Läs mer om Hyttan
Vy över slottsallén i Engelska parken - Aja Axlund

Det här är Tok-Axel som arbetade som kolskyfflare i Hyttan

I den nya hyttan från 1860 producerades 8,6 ton tackjärn varje dygn

Bruksarbetare

Bruksarbetare

Stycketång, kolharka, grytgjutare, slaggraka, stöpslev, kolfatare, mumblingshammare

Yrken på bruket

För att driva ett järnbruk krävdes en rad olika specialistkompetenser. Var och en hade sin bestämda plats i processen att tillverka järn, och yrkesstoltheten var stor.

Här är några exempel på befattningar på järnbruket:
Gångbro över kanal i Engelska parken Tomas Ärlemo

Kolare vid kolarmila

Gångbro över kanal i Engelska parken Tomas Ärlemo

Kolare vid kolarmila

Bokare/malmslagare: Krossade järnmalmen till önskvärd storlek för att fylla på i masugnen.

Bokhållare: Ansvarade för brukets administration och bokföring.

Eldvaktare: Dygnet runt vaktades Hyttan av en eldvakt. Dessa var ofta äldre som inte längre orkade jobba i Hyttan, men ibland kunde det också vara barn.

Grytgjutare: Ansvarade för den gjutning som bedrevs i samband med tömning av masugnen. En del av det rinnande järnet stöptes i formar (motar) till grytor, pannor, lod m.m.

Hammarsmed: Med hjälp av den vattendrivna hammaren bankades slagg och kol ut ur glödande tackjärnsstycken för att göra järnet smidbart. Yrkesutbildning och arbetsvillkor reglerades i hammarsmedsordningar. För att bli mästersmed krävdes både teoretiska och praktiska kunskapsprov.

Kolfatare: Fyllde kolkärror och korgar för vidare transport av kol upp till masugnen.

Kolare: Var den som levererade det träkol som eldades i hyttan. Kolet framställdes i milor i brukets egna skogar runt Axmar.

Kolgosse: Försåg härdarna med kol. Anställdes direkt av Mästarsmeden.

Klensmed/Spiksmed: Smidde järnföremål för brukets egna behov, som spikar, hästskor o.s.v.

Masmästare: Ansvarig för Hyttan. Sågtill att det producerades tackjärn av god kvalitet med minsta möjliga omkostnader. Bodde i Masmästarbostaden intill Hyttan.

Räckarmästare: Ansvarig för räckarhärden, en särskild härd för uppvärmning och utsmidning av smältstycken från smältarhärden till stångjärn. Att smida ut ett järnstycke till en stång kallas räckning.

Smältarmästare: Ansvarade för smältarhärden, där tackjärnet uppvärmdes och det smälta järnet samlades upp i smältarhärden för fortsatt bearbetning till smältstycken på ca 25 kilo.

Upprättare: Fyllde masugnen med kol och malm.

Bokare/malmslagare: Krossade järnmalmen till önskvärd storlek för att fylla på i masugnen.

Bokhållare: Ansvarade för brukets administration och bokföring.

Eldvaktare: Dygnet runt vaktades Hyttan av en eldvakt. Dessa var ofta äldre som inte längre orkade jobba i Hyttan, men ibland kunde det också vara barn.

Grytgjutare: Ansvarade för den gjutning som bedrevs i samband med tömning av masugnen. En del av det rinnande järnet stöptes i formar (motar) till grytor, pannor, lod m.m.

Hammarsmed: Med hjälp av den vattendrivna hammaren bankades slagg och kol ut ur glödande tackjärnsstycken för att göra järnet smidbart. Yrkesutbildning och arbetsvillkor reglerades i hammarsmedsordningar. För att bli mästersmed krävdes både teoretiska och praktiska kunskapsprov.

Kolfatare: Fyllde kolkärror och korgar för vidare transport av kol upp till masugnen.

Kolare: Var den som levererade det träkol som eldades i hyttan. Kolet framställdes i milor i brukets egna skogar runt Axmar.

Kolgosse: Försåg härdarna med kol. Anställdes direkt av Mästarsmeden.

Klensmed/Spiksmed: Smidde järnföremål för brukets egna behov, som spikar, hästskor o.s.v.

Masmästare: Ansvarig för Hyttan. Sågtill att det producerades tackjärn av god kvalitet med minsta möjliga omkostnader. Bodde i Masmästarbostaden intill Hyttan.

Räckarmästare: Ansvarig för räckarhärden, en särskild härd för uppvärmning och utsmidning av smältstycken från smältarhärden till stångjärn. Att smida ut ett järnstycke till en stång kallas räckning.

Smältarmästare: Ansvarade för smältarhärden, där tackjärnet uppvärmdes och det smälta järnet samlades upp i smältarhärden för fortsatt bearbetning till smältstycken på ca 25 kilo.

Upprättare: Fyllde masugnen med kol och malm.

Axmar bruk 350 år - köp vår jubileumsbok

Köp vår jubileumsbok

Vill du veta mer om Axmar bruk och vår 350-åriga historia? Köp vår jubileumsbok "Från järnbruk till kulturreservat". Finns att köpa på julmarknaden i Hyttan 4 december.
Axmar bruk 350 år - köp vår jubileumsbok

Unna dig en dag på bruket

EVENEMANG

EVENEMANG

SEVÄRDHETER

SEVÄRDHETER

MARKNADER

MARKNADER

FRILUFTSLIV

FRILUFTSLIV

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

AXMAR BRUK 350 ÅR

BARNENS AXMAR

BARNENS AXMAR

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

HANDLA

HANDLA

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

KONST & HANTVERK

KONST & HANTVERK

KULTUR & HISTORIA

KULTUR & HISTORIA

Dela i sociala medier:

Axmar bruk logo vit

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga