Search
Axmar bruk logo

KONTAKT

Axmar bruk logo

Bastuflotte

Finns det behov utav en bastuflotte i hamnen i Axmar bruk? Om så är fallet borde det gå att göra en kalkyl på affären. Vem skall ta fram konceptet bygga flotten och hur skall uthyrningen fungerar?

Det här är ett test på ett projekt för att se om vi kan driva det framåt genom att svara på en enkät. Utifrån rapporten så ser vi ju vilka som är intresserade och vilka som skulle vilja medverka på projektet samt deras tankar och idéer om hur det skall finansieras och kanske även vad avkastningen kan tänkas bli.

Utifrån engagemang och intresse så utformas ett rapportunderlag som grund för huruvida projektanalysen skall ingå i den sammanställda rapporten avseende Förstudien eller om dokumentationen endast skall arkiveras under definitionen Idéstudier.

Du behöver inte bry dig om stavning och meningsuppbyggnader, detta justeras i rapporten. Vill du göra arbetet ordentligt så läs igenom frågorna och skriv gärna ned dina synpunkter i ett eget dokument så kan du klistra in dem när du hunnit arbeta igenom dem i din egen takt utan att riskera att bli utloggad från hemsidan. Du har då dessutom dina synpunkter kvar för t.ex. planeringsmöten.

kostsam

bastuflotte

...

Skickar formuläret...

Projektmall KOSTSAM

Konsekvenser > Orsaker > Syfte > Tillvarata > Samla > Aktiviteter > Möjligheter

"Projekt är ett uppdrag att åstadkomma ett resultat = Lösningen på ett problem"

Projekt kan ses som en organiserad insats för att lösa ett specifikt problem och uppnå ett eller flera mål. Genom att identifiera problem eller behov, blir dess syfte och inriktning tydligare. Arbetet sker enligt KOSA-modell inkluderat grundläggande visionsarbete.

Genom ditt engagemang så analyserar vi både problem och möjligheter samt skapar en rapport som ger underlag till plan, målsättning, vision och insikt i framtida processer.

Din personliga uppfattning om detta projekt?

Gör en kort beskrivning eller snabb kommentar under projekt- och problemlösning till varför du anser att detta projekt är av vikt och bör analyseras och dokumenteras. Nämn gärna styrkor och svagheter.

Vad anser du det kan bli för konsekvenser om vi inte genomför, förbättrar eller utvecklar formerna för detta projekt?

Hot och risk med konsekvensanalys. Försök att tydliggöra konsekvenserna om möjligt och även skillnaden mellan omedelbara resultat och långsiktiga påverkningar. Dela om möjligt med dig av erfarenhet eller fakta.

Vilka faktorer anser du orsakar eller orsakat problemet och hur påverkar de varandra?
Varför har vi det här problemet? Finns det flera anledningar till att vi har det här problemet?
Var ligger ansvaret? Finns beställare, projektledare, personal, mål, tidsplan, milstolpar och budget?
Vanliga orsaker är till exempel kunskapsbrist, attityder eller resursbrist.
Har du erfarenhet eller exempel på vad som kan vara orsak till problemet?

Vad är sytet med projektet? Vad vill vi uppnå med projektet?
Utveckla syftet genom att använda formuleringarna från "Orsaker" till problemet som grund för att formulera syftet med projektet. Syftet skall därmed vara ett direkt svar på problemet. Däremot är inte syftet i den här fasen att se som ett färdigformulerat eller färdigt projektmål iom att det är flera parters gemensamma synpunkter som skall resultera i slutgiltig målsättning. Alltså är kraven på att det ska vara SMART (specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsbundet) inte höga i detta skede.

Vad bör vi ta tillvara i projektet?
Det kan var historia, tidigare erfarenheter, kunskaper, natur och kultur.

Vad bör samlas för resurser och engagemang i projektet?
Kan vara i form av tillgångar som byggnader, mark, representativa individer, kompetens, tidigare material, beräknade kostnader m.m.

Föreslå Aktiviteter som kan bidra till att motverka Konsekvenser och Orsaker för att uppnå Syftet.
Det kan vara utbildning, utveckling, samarbete, utveckla modeller, metoder och/eller verktyg m.m.
Konkreta förslag på underlag för att gå vidare med planering när det gäller mål, medel och eventuella ansökningar för genomförandet av projektet.

Vilka möjligheter ser du med projektet?
Inget förslag är för stort eller litet. Det totala underlaget från de som engagerar sig i frågan utgör grunden för att genomföra projektet med konkreta målsättningar och en tydlig vision.

Ange nedan i en skala från 1 (lågt) till 5 (högt) vad du bedömmer som Realistiskt, Viktigt och Bråttom avseende projektet nedan.

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Dela i sociala medier:

Axmar bruk logo vit

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga