KONTAKT

Värdefull skärgård

Värdefull skärgård

Värdefull skärgård

Axmars naturreservat

Naturreservatet Axmar är södra Bottenhavskustens största sammanhängande skärgårdsområde. Det är också Gävleborgs läns största med cirka 4 500 hektar. Här kan du vandra, skåda fågel och grilla korv men också besöka kulturreservatet Axmar Bruk.

Naturreservatet är som vackrast att besöka mellan april - september. Kusten här är platt och stenig. Förutom kustområdet ingår även många öar i reservatet, från 400 hektar stora ned till minsta skär.

I reservatet hittar du två vandringsleder. På fastlandet utgår du från Axmar bruk och följer leden Stig till vrak en kilometer norröver längs med kusten. På Kusön finns flera fina sandstränder och du kan vandra de cirka tre kilometer längs skogsstigen mellan Badviken och Korshamn. Med en större båt går du bäst in i Korshamn.

Måsunge vid Djupavan, Axmars naturreservat, Aja Ax
Sälar vilar i Axmars naturreservat Dagmar Jonsson
Strandväxter på Djupavan Axmars naturreservat, Aja
Axmars naturreservat – foto Dagmar Jonsson

Värdefullt för många

De många stenar och block, grunda vikar och laguner som finns i skärgården, erbjuder många olika livsmiljöer under vattnet där djur och växter trivs. Bottnarna i de grunda havsvikarna är rikt klädda med mikroalger, frodiga kärlväxter och täta kransalger.

Det är en skattkammare för kräftdjur, snäckor, fiskar och sjöfåglar som söker efter föda. Bland annat finns ejder, svärta, vigg, småskrake och vitfågel. Barrblandskogen med inslag av björk och asp dominerar, men växtligheten är varierande.

Här finns även inslag av ädellövskog och artrika buskar och fält. Särskilt intressant ur naturvetenskaplig synpunkt är växtlivet längs stränderna, som är formad av den pågående landhöjningen.

Axmars naturreservat – foto Dagmar Jonsson
Stora kajakbryggan i Axmar bruk, foto Aja Axlund

Hyr kajak

Vill du ta dig ut i Axmars naturreservat?
​Hyr kajak nere i hamnen. 

Läs mer

Stora kajakbryggan i Axmar bruk, foto Aja Axlund
Utforska naturreservatet fr. kajak, Dagmar Jonsson
Utforska naturreservatet fr. kajak, Dagmar Jonsson

Havsviken Kusö kalv

Västerhamn på Kusö kalv är en grund havsvik som är lika naturskön över som under vattnet. Om du snorklar här kan se minst tio arter av vegetation under vatten och många olika sorters fiskar.

Med en större båt tar du dig lättast in i Österhamn. Via stigen går du lätt mellan Österhamn och Västerhamn.

Blåstång under ytan

Bland bruk, vrak och blåstång

Redan år 1671 byggdes Axmars första hytta nära havet. Där tillverkades järn med kraft från Skärjeåns vatten och kol från de omgivande skogarna i Ödmården. Axmar bruk har alltid legat avskilt från byar och allfarvägar och länge var havet den främsta kontakt med omvärlden.

Under de 250 år som järn tillverkades i Axmar bruk har mycket byggts och förändrats. Den största förändringen ägde rum på 1860-talet när hela bruket revs och flyttade närmare den dåvarande havsstranden.

I havet utanför Axmar bruk finns en spännande värld under vattnet. Under ytan i den steniga och grunda skärgården finns flera skeppsvrak med en historia att berätta. Vi har valt ut elva platser som på olika sätt berättar järnbrukets 350-åriga historia; från malmlastade skutor till uttjänta pråmar.

Läs mer

Blåstång under ytan
Vrak under ytan i Axmars naturreservat
Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: cirka 4 500 hektar
Karaktär: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark
Kommun: Gävle och Söderhamn
Ägare: Bergvik och Ala AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Läs mer:
Upplev Axmar skärgård svenska.pdf
experience-axmar-archipelago-eng.pdf
erleben-sie-axmar-schärengarten-ty.pdf

Fakta

Skyddsår: 1978
Areal: cirka 4 500 hektar
Karaktär: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark
Kommun: Gävle och Söderhamn
Ägare: Bergvik och Ala AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Läs mer:
Upplev Axmar skärgård svenska.pdf

experience-axmar-archipelago-eng.pdf

erleben-sie-axmar-schärengarten-ty.pdf

Hitta hit

Resor med kollektivtrafik, se X-trafiks tidtabell. Med bil från Gävle kör E4:an norrut, sväng höger vid Axmartavlan mot Axmarby, följ skyltningen mot Axmar bruk. Med bil från Sundsvall kör E4 söder ut, sväng sedan vänster vid Axmartavlan mot Axmarby, följ skyltningen mot Axmar bruk.

I Axmar bruk hittar du lätt ner till hamnen. Följ skyltning.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att: 

skada fast föremål och ytbildning

skada skogsbestånd, ris-, ört- eller markvegetationen

framföra motordrivet fordon (undantag för vägen till Gammelbo)

framföra motorbåt med större hastighet än 7 knop inom 200 meter från land, ö eller skär - förbudet gäller inte för färd i prickad farled

medvetet störa djurlivet, till exempel genom att uppehålla sig vid bo- och häckningsplatser

under tiden 1 april - 30 september göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad plats - förbudet gäller inte inom tomt

det är tillsvidare årligen under tiden 1 mars - 1 augusti, förbjudet att vara på Granskär som är ett fågelskyddsområde, eller att uppehålla sig inom vattenområdet inom 100 m från Granskärs stränder.

Notera att hundar alltid ska hållas kopplade i reservatet.

Upptäck Axmar bruk - Läs mer

Friluftsliv

Cykelleder i Axmar bruk

CYKLA

Vandringsleder i Axmar bruk – foto Aja Axlund

VANDRA

Paddelleder i Axmar bruk – foto Aja Axlund

PADDLA

Cykelleder i Axmar bruk

CYKLA

NATURRESERVAT

NATURRESERVAT

RASTPLATSER

RASTPLATSER

Paddelleder i Axmar bruk – foto Aja Axlund

PADDLA

BADPLATSER

BADPLATSER

HUNDBAD

HUNDBAD

Rastplatser i Axmar bruk – foto Aja Axlund

RASTPLATSER

HUNDBAD

HUNDBAD

Dela i sociala medier:

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK